DIRECȚIONEAZĂ 20%

Cine poate dona 20%?

Plătitorii de impozit pe profit
Contribuabilii care efectuează sponsorizări, potrivit legii au posibilitatea de a reduce impozitul pe profit datorat bugetului de stat, până în limita a 0,75 % din cifra de afaceri, însă nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Plătitorii de impozit pe venit
Și micro întreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit legii, pentru susținerea organizațiilor non-profit, pot beneficia de credit fiscal în cuantum de 20% din impozitul pe venit, datorat pentru trimestrul în care au efectuat sponsorizarea.
Persoanele fizice autorizate
Persoanele fizice autorizate pot acorda și ele sponsorizări. Cheltuiala cu sponsorizarea este deductibilă la calculul impozitului pe venit în limita a 5% din venitul net stabilit conform normelor fiscale.